Ben Dirks | troubadour & liedjesmaker

Ben Dirks

  • TARAAA (WELKOM)
  • BEN DIRKS MARTIN D18
  • MESSINGH @GROOTSTAL

LAATSTE NIEUWS

ALWEER EEN JAAR VERDER …

een héél jaar verder … en nog steeds corona maar … er mag langzaam weer het e.e.a. Ik ga intussen wekelijks bij patiënt in verzorgingshuis op muzikaal bezoek.MESSINGH geeft snel weer een eerste live concert (zie www.messingh.nl/agenda ) en recent gaf MESSINGH een heus LIVE STREAM CONCERT van 40 minuten….

Lees meer